Andeborg.dk    Læs også vore artikler - samlererfaring fra 1970'erne til idag
WEBSHOP  Overblik  Graduering  Sjældne hæfter  Kuriøsiteter  Om os


Graduering / Beskrivelse af stand

På denne side kan du læse nærmere om de kvalitetsgradueringer vi benytter på andeborg.dk. Under skemaet med standsbeskrivelser er en illustreret uddybning af typiske defekter.

Vi benytter nedenstående kvalitetsgraduering, som anført i "KOMIKLEX 82" af Jussi Olsen *

MINTPerfekt eller næsten perfekt, der virker ulæst. Kun meget let glansafmatning kan accepteres. Ingen slitage kan accepteres under nogen omstændigheder.
NEAR MINTNæsten perfekt, stadig som ulæst, men ved meget nøje inspektion kan smådefekter som let misfarvning af papiret gouteres.
VERY FINELet slitage begynder at vise sig. F.eks. små folder som følger af åbning af hæftets omslag eller minimal slitage ved hæfteklammer o.l. Ellers meget nydeligt hæfte, der virker nyt.
FINEStadig glat og fladt hæfte med en smule slitage her og der. Skrift, farvelægning o.s.v. forekommer ikke i kategorien, hvor hæftet nok virker læst forsigtigt, men meget velbevaret.
VERY GOODTydeligvis et læst hæfte med den oprindelige glans næsten forsvundet, kan have nogen misfarvning men ikke snavset. Omslag KAN have MINDRE rifter, men ingen manglende småhjørner, brunmisfarvning af papir eller klæbestrimmel.
GOODEt normalt gennemlæst hæfte komplet med omslag og uden defekter som går ind i billederne. Måske let snavset, lettere rifter, lettere bøjet ryg, men stadig rimeligt godt.
FAIRMeget godt gennemlæst og sandsynligvis snavset men komplet, dog muligvis mindre afrivninger af omslag. Rifter der behøver reparation og en del folder er sandsynlige. Påvirket af tidens tand, men stadig læsbart.
POORBeskadiget, kraftigt slidt, snavset, eller på anden vis uegnet til samlerformål.

* Gengivet med forfatterens tilladelse.Uddybning af nogle almindelige defekter.

"Rift, der berører rude". Et blad med denne defekt gradueres ikke højere end FAIR. Der skelnes i princippet ikke mellem om riften går få millimeter eller mange centimeter ind i ruden - dog gradueres rifter der i betydelig grad besværer læsbarheden som POOR. Bemærk, at rifter sjældent betyder noget for læsbarheden og bladet kan i øvrigt være ganske nydeligt. Kan man acceptere den type defekt, kan man således ofte erhverve sig et sjældent blad for få penge.

"Rift, der tangerer rude". Et blad med denne defekt gradueres ikke højere end GOOD.

"Rift, der ikke berører rude". Et blad med denne defekt gradueres ikke højere end FINE.

Rift, der ikke berører rude Rift, der berører rude

"Skrift/Påtegning". Blade med enhver form for håndskrift, eks. ejernavn på forside eller løste opgaver inde i bladet, gradueres ikke højere end VERY GOOD. Der skelnes ikke mellem blyant eller kuglepen.

"Æseløre/fold". Denne kategori af defekter er meget bred og den mest almindelige defekt. Kategorien dækker over alt fra store folder pga uheldig opbevaring, over de meget almindelige æselører, til midtersidefolder frembragt i trykkeriet.

Æseløre Midtersidefolder stammende fra produktionen

"Brunlige sider". Fejlen hidrører fra opbevaring i fugtige omgivelser og er meget udbredt for blade fra 1950'erne. Udover at sider er brunlige, bliver de også mere stive og porøse, hvorved rifter nemt opstår ved bladring eller pres på ryggen.

"Beklipning". Beklipning af blade optræder typisk som hjørneafklipninger i rygsiden eller horisontal afklipning af de øverste par centimenter af bladet - i begge tilfælde for at bladet kunne indsættes i samlemapper i silver age-format. Et blad med hjørneafklipninger kan ikke gradueres bedre end FAIR, mens et blad med horisontal beklipning gradueres som POOR, da der er tale om en formatændring af bladet.

Hjørneklipning Samlemappe i Silver Age-format (1960'erne)

"Tunnelryg". Hul løbende langs ryggen, der stammer fra opbevaring i samlemapper, hvor bladene monteres med en metalstang ned langs midtersiden. Et blad med denne defekt gradueres ikke højere end FINE.

Blade med og uden tunnelryg Monteringsstænger


"Rygsplit".Rygsplit i omslaget forekommer oftest nederst i ryggen, men ses også øverst. Et blad med rygsplit på 1 cm eller derunder, gradueres ikke højere end FINE, mens et blad med rygsplit over 1 cm ikke gradueres bedre end VERY GOOD. Rygsplittet måles som den samlede længde af split i ryggen. Dvs et blad med 7 mm split både nederst og øverst, har et rygsplit på 1,4 cm.

Rygsplit nederst i omslagetNote: På andeborg.dk er vi generelt på linie med CGC's gradueringsvejledning. Den væsentligste forskel er, at CGC accepterer skrift, påtegninger og relevante stempler (feks. ex libris) i NEAR MINT. Vi deler ikke dette synspunkt og graduerer skrift og påtegninger som anført ovenfor.