Andeborg.dk    Læs også vore artikler - samlererfaring fra 1970'erne til idag
WEBSHOP  Overblik  Graduering  Sjældne hæfter  Kuriøsiteter  Om os


Sjældne hæfter

Her følger en ikke-udtømmende liste over sjældne udgivelser af særlig samlermæssig interesse.

1949x01
Den ikoniske røde forside med Anders And og Nevøerne er kendt udenfor samlerkredse. Bladet er ganske sjældent og særdeles efterspurgt i alle kvaliteter. Nearmint/mint eksemplarer er uhyre sjældne og handles til liebhaverpriser.
Bladet udkom marts 1949 i golden age format på mat papir. Biografreklamen ifm markedsføringen fra 1949 kan ses her: https://youtu.be/_zorvlxNdd8
Siden er bladet genoptrykt af flere omgange. Genoptrykkene er nemme at identificere, da det angives, at bladet er en kopi, på hhv forsiden eller bagsiden. Desuden er kopierne i et mindre format end golden age-blade.
Den røde forside er også gengivet på nogle populære, men uautoriseret producerede, emaljeskilte (Decorina, 1992).
Bladet udmærker sig iøvrigt ved, at være det eneste Anders And-blad hvor "Walt Disney's" står med hvid skrift - og hvor Andeby refereres til som Andeborg (fordanskning af am. "Duckburg"). Her på sitet foretrækker vi Andeborg :-)

Emaljeskilt. Decorina, 1992

Øvrige 49'ere
Alle ti blade fra årgang 1 er forholdsvis sjældne og meget efterspurgte. Særligt sidstnævnte faktor gør, at 1949'erne er relativt højere prissat end de efterfølgende årgange. Tommelfingerreglen er, jo lavere nummer i årgang 1949, jo mere efterspurgt. For 1949x03, og i særdeleshed 1949x02, gælder det, at bladene i realiteten er ligeså svære at opdrive som nr. 1. Priserne for de to blade er dog betragteligt lavere pga 1949x01's "x-factor".

Nr. 1 i årgange
Det er et gennemgående træk for næsten alle Golden age og Silver age-årgange, at nr. 1 forekommer sjældnere end øvrige blade fra samme årgang. Særligt kan nævnes 1960x01 og 1967x01, som begge forekommer endog markant sjældnere. Også benævnt "De hvide blade", da forsidetemaet ofte er vinterligt i en årgangs nummer 1.

1964x16
Bladet bemærker sig ved at være overraskende sjældent - i hel stand. Sjældenheden af komplette 1964x16'ere skyldes, at bagsiden meget ofte er defekt, idet den indeholdt skabeloner til klip-ud og fold-figurer - hvilket mange børn har muntret sig med. Bladet, i hel stand, er almindeligvis vurderet lavere end sjældenheden berettiger til.

1964x16, bagside

Vejledning

Solohæfte #11 særtryk
Af alle varianter, er særtrykket af Solohæfte #11 utvivlsomt den mest efterspurgte.
Herunder er et fotografi af Solohæfte #11 og særtrykket til højre, hvor forskellene tydeligt fremgår. Jeg erindrer ikke årsagen til særtrykket, men formentlig skyldes det behovet for et ekstra oplag, trykt til et bestemt formål. Hvis du kender den eksakte årsag, er du velkommen til at sende en mail på gdhandel@yahoo.dk
Bladet er yderst sjældent og udbydes ikke ofte til salg. Vi er altid interesserede i at have dette blad i Andeborg's sortiment. Hvis du gerne vil af med dit eksemplar, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående email.

Solohæfte #11 og særtryk

Sværdet og Rosen
Tegnet af Dick Rockwell, som en adaption af Ken Annakin's "The Sword and The Rose" (Walt Disney, 1953). Bladet er mest bemærkelsesværdigt for det meget anderledes visuelle udtryk. Filmen floppede og serie-udgaven må også regnes som upåagtet. Bladet er dog ganske usædvanligt at finde og almindeligvis vurderet lavere end sjældenheden berettiger til.

Walt Disney's: Sværdet og Rosen (1954)

1957x13 variant
Et mindre oplag af 1957x13 blev trykt uden FERIEPARADE i det røde felt. Denne variant er blandt de mest efterspurgte og ganske sjælden.

1957x13 1957x13 uden FERIEPARADE

VF/NM/Mint fra Golden age
Golden age-blade, i meget skarp stand, er yderst sjældne og efterspurgte. Små defekter, der nedgraderer standen fra værende NEARMINT til VERY FINE, kan synes at have en uforholdsmæssigt stor negativ effekt på prisen. Dette er i særlig grad gældende for tidlige Golden age-blade og skyldes, at udbuddet af de ældste hæfter i de højeste kvaliteter er endog stærkt begrænset.

Prøvetryk
Prøvetryk af blade var ikke tiltænkt salg, men alligevel ses eksemplarer af disse undertiden i handlen. Bladene er forsynet med enten et 148x15 mm eller 70x6 mm linjestempel med inskriptionen "PRØVENUMMER". Disse håndstemplede blade er sjældne og en betydelig merpris må påregnes.

B-hæfte. Bambi "PRØVENUMMER" Solohæfte #28 "PRØVENUMMER"

Øvrige Anders And & Co. fra 60'erne
1960x14, 1961x47 og 1962x09 er ikke omfattet af ovennævnte beskrivelser af sjældne blade, men bør også nævnes som værende markant sjældnere end øvrige blade fra samme årgange.